Korten Film Exempel Uppgifter Kartor Simulator Om

Botrace-korten

Du kan fritt ladda ner korten och skriva ut dem för undervisningsbruk.
Bilder på Botrace-korten.

Förflyttning


Dessa kort flyttar boten 1,2,3 eller 4 steg rakt fram, eller 1 steg rakt bakåt.

Rotation


Dessa kort roterar boten 90° vänster, höger eller roterar boten 180°.

Repetition


While-kortet markerar början på en upprepad instruktionslista,
och End while-kortet markerar slutet på denna lista.

Instruktionslistan utförs så många gånger som antalet nedvända kort, lagda till höger om While-kortet.

Villkor


If-kortet markerar början på en villkorlig instruktionslista,
och End if-kortet markerar slutet på denna lista.

Instruktionslistan utförs om och endast om rutan framför boten inte är körbar.