Korten Film Exempel Uppgifter Kartor Simulator Om

Niklas Gyulai

Jag är programmeringslärare på Berzeliusskolan i Linköping och har tagit fram Botrace för att göra det enklare och roligare att introducera programmering.

Fredrik Heintz på LiTH, IDA har hjälpt mig på vägen och är aktiv inom SITSNET-nätverket, som kommer bli den första målgruppen för kortleken.

Erik Hansson på LiTH, IDA har implementerat en simulator for Botrace i Python3 som finns att hämta här på hemsidan

Botrace börjar som en kortlek, där programmeringens grunder introduceras utan dator. Jag tror att det är viktigt att först förstå sekvens-begreppet, att ett program är en ordnad lista med instruktioner, och att en blivande programmerare redan från början försöker tolka programmkod i huvudet.

Med Botracing kommer elever tävla mot varandra och därigenom skolas i tanken att granska varandras kod och utbyta idéer om hur "program" kan skrivas.

Botrace som produkt

Vi använder korten för första gången under hösten 2014 och kommer utvärdera resultatet, så att vi kan förbättra konceptet och göra mer material kring kortleken.

Efter ett par iterationer av kortlekar och utvärdering kommer Botrace paketeras och produktifieras. Fram till dess, finns endast ett begränsat antal kortlekar men det som finns ska vara gratis för skolor!