Korten Film Exempel Uppgifter Kartor Simulator Om

Exempel på instruktionslistor

Korten läggs i en lista uppifrån och ned och kortens instruktioner utförs i denna ordning. Den upprepade och den villkorliga listan läggs förskjuten i sidled, indenterat, för att göra det enklare att läsa en instruktionslista.

Enkel instruktionslista

Uppgift: Förmå boten att gå som bokstaven T.
Lösning: Ett sätt visas här. Försök hitta andra sätt!
 6 5/74/8 9 10
3
2
1
0

Upprepad instruktionslista

Uppgift: Förmå boten att gå i en kvadrat.
Lösning: Ett sätt visas här. Försök hitta andra sätt!
234
15
0/876

Villkorlig instruktionslista

Uppgift: Förmå boten att 4 steg. Om den efter förflyttning nått banans kant, sväng vänster.
Lösning: Ett sätt visas här.

Sammansatt instruktionslista

Den villkorliga listan ser lustig ut, men genom att placera den i en upprepad lista kan den vara till nytta!
Här visas hur boten kan skickas runt en ovalbana med de 12 korten.

1615141312111098
177
186
195
202122230/241234

Ovan kommer boten att flytta 4 steg,
om den nu står vid banans kant kommer den svänga vänster - och det gör den.
Boten flyttar 4 steg uppåt,
och står åter vid banans kant, så den svänger vänster.
Därefter flyttar boten 4+4 steg framåt, eftersom inget hinder finns framför boten efter den första förflyttningen, innan den svänger vänster. Nu flyttar boten 4 steg nedåt, innan den svänger och går 4 steg till höger.

Boten börjar och slutar på samma plats och vänd i samma riktning.